Welkom op de officiële website UFOPLAZA.
UFOPLAZA heeft met Ronald Rollman een nieuwe eigenaar.
Voor wie het nog weet, Ronald had in 2005 op deze site de alias Time.
Hij deed op 11 januari 2005 via deze site een bijzondere ontdekking dat ook nog eens aan hem was voorspeld.
Door het oude bestuur van UFOPLAZA die hem deed uitsluiten van verder commentaren en zij niet bereid waren u te informeren doet hij dit nu zelf, op de volgende verwijzing,
Ronald Rollman | Facebook.
Er is in tussentijd veel gebeurd, paus Benedictus XVI heeft aan hem een titel gegeven.

“ De engel, zo zei paus, “noemt haar niet bij haar aardse naam, Maria, maar bij haar goddelijke naam, zoals ze vanaf het begin was gezien en gekend door God: ‘Gratia plena’..., ‘Geliefde’ in het Grieks.
De heilige Origines stelt vast dat zo’n titel nog nooit aan een menselijk wezen was gegeven, en dat het geen parallel heeft in de gehele heilige Schrift”.
Ook in navolging van de Kerkvaders gebruikte de paus voor Maria het woord aquaductus. Zo heeft de Heer het gewild: dat de verlossende kracht van Zijn dood en Opstanding via het hart en de handen van Zijn Moeder de wereld in zou stromen. ”